Panele klienta w oprogramowaniach dla firm

Czy panele klientów usprawniają pracę w firmach ? Panele klienta cieszą się dużą popularnością z uwagi na korzyści po stronie klientów oraz pracowników firmy.

 

Klienci mają korzyści w następujących obszarach:

- dostęp do wszystkich informacji online,

- zamówienia mogą być wysłane w dowolnym momencie,

- historia wszystkich transakcji oraz salda między podmiotami,

- informacje na temat dostępności produktów,

- możliwość zgłaszania reklamacji i innych zdarzeń.

 

Korzyści pracowników obsługujących klientów :

- przyspieszenie obiegu informacji,

- większą automatyzacją zamówień,

- wiele informacji klienci mogą znaleźć w panelu – mniej kontaktów z klientami.

 

Dla firmy handlowej z Wrocławia stworzyliśmy panel klienta, gdzie administrator systemu ustawia:

- kto może się zalogować do systemu,

- jakie informacje widzi,

- jakie procesy klient może wykonać w panelu.

 

Administrator ma podgląd do historii logowań klientów. Pracownicy widzą w swoich panelach zamówienia od klientów, wiadomości od nich itd.

 

Zadzwoń i zapytaj o pozostałe funkcjonalności jakie stworzyliśmy w panelu klienta. 

 

Oprogramowania dedykowane

Oferta na usługi programistyczne

darmowe konsultacje