Jak rozwijać firmę?

Obecnie przy dużej konkurencyjności większośc właścicieli i managerów firm zastanawia się jak skutecznie podnieść konkurencyjności firmy. Jednym ze sposobów jest wdrożenie nowego oprogramownia dedykowanego. Na początku każdego projektu dokładnie rozpoznajemy potrzeby firmy w zakresie wzrostu efektywności oraz obniżenia kosztów. Oprogramowanie dedykowane powinno oba te aspekty usprawnić (czasami przy mniejszych projektach zakres funkcjonalny może być ograniczony w taki sposób, że tylko jeden z tych elementów zostanie poprawiony). 

Wzrost efektywności pracy

W trakcie analiz zapoznajemy się z wszystkimi czasochłonnymi zadaniami jakie wykonują ludzie oraz maszyny. Na bieżąco proponujemy rozwiązania w systemie, które usprawnią wykonywane procesy. 

Przykład: Wdrożyliśmy aplikację w firmie poligraficznej, która pomaga w przygotowywaniu materiałów do druku.

Wzrost efektywności pracowników, którzy wykonywali materiały wynosi około 400%

Obniżenie kosztów

Na początku analizy potrzeb wypisujemy wszystkie koszty związane z pracownikami, samochodami, obiektami, maszynami, samochodami i innymi zasobami. W trakcie opracowywaniamu proponujemy zmiany wybranych procesów lub konkretne funkcjonalności oprogramowania, które przyniosą obniżenie kosztów. Przykładowo mogą to być niższe stany magazynowe, optymalizacja trasy przejazdów kierowców, automatyzacja komunikacji z klientami, ustrukturyzowane bazy danych, generowane raporty przez system, obliczanie prowizji pracownikom, tworzenie dokumentów i inne. 

Przykład: Oprogramowanie dedykowane w sieci szkół językowych tworzy dowolne umowy za pomocą jednego klieknięcia. Wcześniej ten proces zajmował około 6 minut co w czasie zapisów na kursy zrewolucjonizowało pracę. 

Lubimy rozmawiać o naszych oprogramowaniach. Zadzwoń i dowiedź się co możesz zyskać. 

darmowe konsultacje