System do zarządzania projektami dla firmy produkcyjnej

Nasz klient pootrzebował systemu do zarządzania projektami, zleceniami, etapami produkcji oraz poszczególnymi czynnościami pracowników. Stworzyliśmy dla niego dedykowaną aplikację spełniającą wszystkie jego wymagania.System uwzględnia 7 rodzajów zleceń powiązanych ze sobą, które mogą być też kontynuacją zleceń poprzednich. Pozwala to na łatwy i szybki dostęp do wszystkich dokumentów, plików oraz ustaleń z wcześniejszych zleceń. Każde zlecenie można podzielić na poszczególne etapy wraz z możliwością przypisania liderów oraz pracowników spośród zespołu. W trakcie pracy nad danym etapem pracownicy wpisują w system wykonane czynności, np.:

Doradztwo IT

- opis czynności,

- informację o stopniu realizacji zadania,

- ilość zużytych materiałów produkcjyjnych oraz materiałów eksploatacyjnych,

- ilość czasu potrzebną do wykonania zadania.

Eksport danych z oprogramowania

Wszystkie te elementy są dostępne na automatycznie tworzonym wykresie Gantta. Zadzwoń i zapytaj jakie inne funkcjonalności wdrożyliśmy w dedykowanej aplikacji dla firmy produkcyjnej.

Zarządzanie dużymi plikami w oprogramowaniach dla firm

Program dla szkoły pływania

darmowe konsultacje