Wydajność oprogramowania CRM, ERP, MES

Jaka powinna być wydajność oprogramowania w Twojej firmie ? 

Wdrożenie systemu CRMWydajność oprogramowania CRM, ERP, MES powinna być na takim poziomie, aby system działał płynnie przy największym obciężeniu. Wszystkie przestoje, spowolniona praca czy zawieszanie się systemu wpływa negatywnie na pracę użytkowników oprogramowania, co generuje dodatkowe koszty. Podczas tworzenia dedykowanego oprogramowania na etapie analiz zbieramy informacje mające wpływ na wydajność systemu. Potencjalne problemy mogą dotyczyć następujących zagadnienia:

1. Duża liczba danych zapisywana w bazie.

2. Skomplikowane analizy / raporty/ porównania okresów.

3. Wyszukiwanie po wielu parametrach oraz ładowanie dużej ilości zdjęć.

4. Zarządzanie wielkimi plikami - powyżej 1GB

Przykładowe rozwiązania stosowane przez naszą firmę:

A. Dwie równoległe bazy danych

B. Optymalizacja kodu

C. Odpowiednie modelowanie procesów

Skorzystaj z naszej wiedzy i doświadczeń. Zapraszamy na darmowe konsultacje w zakresie dedykowanych oprogramowań dla firm typu CRM, ERP, MES, BI, B2B i innych. 

Oprogramowania jakie tworzymy

Jakość bazy klientów w oprogramowaniu CRM 

darmowe konsultacje